Oznámení

MALINA – Safety s.r.o. jako Povinný subjekt podle § 8 zákona 171/2023 Sb. (dále jen Zákon) o ochraně oznamovatelů tímto sděluje

  • Příslušnou osobou podle § 9 Zákona je určen

Vítězslav Puc

Tel.:       +420 602 365 860

Email:   oznameni@malina-safety.cz

  • Kdokoliv má důvodné podezření o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v rámci činností vykonávaných u / pro MALINA – Safety s.r.o. má možnost toto oznámit v rámci zavedeného Vnitřního oznamovacího systému a to

Písemně – emailem na shora uvedenou emailovou adresu, popř. fyzicky do schránky pro Oznámení umístěné v přízemí budovy sídla MALINA – Safety s.r.o. na adrese Luční 1391/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

Ústně – telefonicky na shora uvedené telefonní číslo

Osobně – po dohodě se shora uvedenou Příslušnou osobou

  • Vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro MALINA – Safety s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona