Způsobená částicemi v ovzduší

Pokud jsou lidské plíce vystavené vysokým koncentracím prachu, kouře, vláken apod., jejich filtrační schopnost je přetížena a poškozena. V takto narušených plicích se snadno rozšiřují bakterie a viry, což způsobuje infekce, jako je zápal plic a různá chronická onemocnění plic. To je důvod, proč jsou pracovníci v prašném prostředí (důlní průmysl, sanace azbestu, slévárny, svařovny, mlýny, výroba nábytku apod.) jsou bez ochrany dýchacích cest prokazatelně náchylnější k zánětu průdušek, tuberkulóze a dalším respiračním onemocněním, než zaměstnanci v jiných profesích.

ZDRAVOTNÍ RIZIKA ZPŮSOBENÁ ČÁSTICEMI V OVZDUŠÍ

Dýchací ústrojí má velmi účinné mechanismy pro filtrování běžných znečišťujících látek z ovzduší, které vdechujeme. Filtrační systém v nose a ústech předchází tomu, aby se velké cizorodé částice (jako hrubý prach) dostaly do těla, kde by mohly ovlivnit zdraví. Nevdechnutelné částice (obvykle větší než 100 µm) jsou zadrženy již v horních cestách dýchacích (ústa, nos, průdušnice). Částice o velikosti menší než 10 mikronů je obtížné v těchto partiích zachytit a mohou se dostat do jemných částí plic, kde mohou způsobit vážné zdravotní potíže. Jak daleko může částice proniknout do vašeho těla závisí především na její velikosti. Proto menší částice představují obecně větší riziko.