Principy filtrace

Produktová řada CleanAIR ® kanystrových filtrů nabízí široké možnosti výběru filtrů pro různé typy činností v znečištěném prostředí. Nejvyšší kvalita filtračního média a dobře zvládnutá vlastní technologie výroby jsou zárukou nejvyšší kvality filtrů. Naše filtry jsou plně schváleny podle následujících norem: EN 143:2001 / A1, EN 12941/A2, EN 12942/A2,  EN 14387. Kombinované a částicové filtry jsou označeny „R“ pro opakované použití. CleanAIR ® filtry jsou vyrobeny se standardním závitem Rd40x1/7“ v souladu s normou EN148-1. Protičásticové filtry zachytávají pevné a kapalné aerosoly (prachy, kouře, dýmy, aerosoly, bakterie, viry a radioaktivní částice). Obsahuje pouze filtrační vlákna proti částicím. Protiplynové filtry chrání před nebezpečnými plyny a výpary a obsahují pouze aktivní uhlí. Kombinované filtry chrání proti oběma typům (plynné látky i částicové škodliviny) a obsahují jak vrstvu aktivního uhlí tak filtrační vlákna proti částicím. Tělo kombinovaného kanystrového filtru CleanAIR ® je vyrobeno z vysoce odolného plastu a filtrační medium uvnitř se skládá ze dvou různých částí: Aktivní uhlí odstraní ze znečištěného vzduchu plynné chemické látky a výpary Filtrační médium třídy P3 odstraní z kontaminovaného vzduchu pevné a kapalné částice

PRINCIP FILTRACE PLYNŮ A VÝPARŮ

AKTIVNÍ UHLÍ – AKTIVACE Uhlí se aktivuje nabouráváním struktury uhlíku horkou párou nebo chemikálií. Tím se vytvoří mnoho drobných kanálků – mikropóry v uhlíkové struktuře. Tyto póry jsou uvnitř drsné, takže molekuly škodlivin mohou vniknout dovnitř, kde se spojí s povrchem. V závislosti na stupni aktivace, aktivní uhlí má vnitřní aktivní povrch v rozmezí od 750 m2/g do 1,600 m2/g. Aktivní uhlí může být v základní surové podobě (pro filtry typu A), nebo uhlí impregnované různými chemikáliemi, které mu dávají např. oxidační vlastnosti, kyselé nebo zásadité vlastnosti. Čisté aktivní uhlí odstraňuje ze vzduchu mnoho aromatických látek, včetně organických rozpouštědel a jedů – prostá adsorpce. Nicméně některé běžné plynné chemikálie (jako jsou kyanidy nebo čpavek) se adsorbují špatně, nebo vůbec ne. Proto, aby bylo možné z ovzduší eliminovat tyto jedy, je nutné aktivní uhlí impregnovat. Za tímto účelem se celý vnitřní povrch potahuje aktivními látkami (reaktanty) pro tyto jedy, tzv. chemisorpce. Další skupinu chemických látek je třeba odstranit pomocí katalyzátorů (např. organofosfiny). V tomto případě je povrch aktivního uhlí pokryt právě těmito katalyzátory. Katalyzátor podporuje chemickou reakci a přitom z ní vystupuje sám nezměněn. Jeho jedinou úlohou je usnadnit reakci.

PRINCIP FILTRACE ČÁSTIC Schopnost protičásticového filtru zachytit částice škodliviny v ovzduší je dána fyzikálními a mechanickými vlastnostmi filtračního média. Princip filtrace spočívá v následujících mechanismech:

INTERCEPCE, INERCIÁLNÍ ZAKLÍNĚNÍ, DIFUZE A ELEKTROSTATICKÁ PŘITAŽLIVOST

Materiál použitý v protičásticových filtrech je složen z vrstev náhodně poskládaných skleněných mikrovláken různých průměrů 1 – 10 µm.

INTERCEPCE (ZACHYCENÍ) Malé a lehké částice jsou schopny s proudem vzduchu procházet podél vláken filtru. Pokud se částice dostane do blízkosti vlákna (vzdálenost středu částice od vlákna je menší než průměr částice), dotkne se ho a je zachycena. Čím je částice větší, tím efektivněji zachycení probíhá.

INERCIÁLNÍ ZAKLÍNĚNÍ Je dáno setrvačností. Těžší částice mají moment setrvačnosti tak velký, že nemohou následovat proud vzduchu kolem vláken filtru a pokračují ve svém původním směru. Tím dojde k jejich nárazu a zaklínění na vlákně. Účinnost inerciálního zaklínění vzrůstá se zvyšující se rychlostí proudění vzduchu, velikostí částic škodliviny a zmenšujícím se průměrem vlákna filtru.

DIFUZE Částice menší než 1 µm také nepokračují ve směru proudění vzduchu kolem vláken. Podstatou difuze je, že při uvedené velikosti částic škodliviny již u nich dochází k tzv. Brownovu pohybu (to je náhodný kmitavý pohyb mikroskopických částic v plynu nebo kapalině). Při tomto kmitání dojde k dotyku s vláknem, které částici zachytí. Pravděpodobnost, že částice bude zachycena na principu difuze, roste s klesající rychlostí proudění vzduchu, se snižující se velikostí částic a zmenšujícím se průměrem vláken filtru.

ELEKTROSTATICKÁ PŘITAŽLIVOST Při dotyku částice s vláknem dochází u menších částic k přichycení působením elektrostatických sil.