Ochrana osobních údajů

Naše společnost je správcem osobních údajů. Zpracováváme osobní údaje v následujících oblastech:

 1. Mzdová agenda – zpracování os. údajů na základě příslušné legislativy
 2. Fakturace – zpracování os. údajů na základě příslušné legislativy
 3. Personální agenda – zpracování os. údajů na základě oprávněného zájmu společnosti
 4. Smluvní vztahy – zpracování os. údajů na základě oprávněného zájmu společnosti
 5. Obchodní kontakty – zpracování os. údajů, které společnosti poskytly fyzické osoby za účelem budoucího kontaktování v rámci standardních obchodních vztahů společnosti, např. formou vizitky, informací zaslaných emailem atd.
 6. Ostatní – zpracování os. údajů na základě uděleného souhlasu, jedná se např. o doplňující os. údaje pro personální záležitosti společnosti atd.

 

V případě dotazů na téma zpracování osobních údajů naší společností se obracejte na emailovou adresu GDPR@malina-safety.cz

 

EN:

Our company administers personal data. Personal data are being processed in the following areas:

 1. Wages – processing based on legal obligation
 2. Invoicing – processing based on legal obligation
 3. Human resources – processing based on legitimate interests of our company
 4. Agreements – processing necessary for performance of a contract
 5. Business relations – processing of personal data given to the company by data subjects for purpose of future business, e.g. business card, email
 6. Other – processing based on given consent, e.g. additional information in HR agenda.

In case of any inquiries to personal data processing in our company, please contact us at GDPR@malina-safety.cz