Plynulost dodávek CleanAIR®

V souvislosti s šířením nového koronaviru 2019-nCoV a souvisejícím enormním nárůstem poptávky po prostředcích ochrany dýchacích cest upozorňujeme naše zákazníky na prodlužující se dodací termíny námi vyráběných systémů CleanAIR®. Významná část naší produkce aktuálně směřuje státním institucím pověřeným prevencí rizik nebo i přímo do regionů bezprostředně ohrožených šířením koronaviru.

Naše výrobní kapacity jsou aktuálně plně vytížené, a proto nejsme schopni zajistit dodací termíny, na které jste byli v minulosti zvyklí.

Vyvíjíme maximální úsilí k navýšení výrobních kapacit a zajištění plynulosti dodávek.