Vyjádření majitele ke kauze „Schlaraffie“

V Jablonci nad Nisou 13. května 2019

Vážení,

dovolte mi abych se jako jeden z vlastníků vyjádřil ke kauze kolem objektu tzv. „Schlaraffie“.

Už v roce 2006, kdy jsme objekt kupovali, jsem jasně deklaroval zájem využít pozemek pod budovou jako stavební parcelu pro budoucí rozvoj naší podnikatelské činnosti. Následně jsme začali čelit extrémnímu tlaku ze strany představitelů města Jablonec, a některých aktivistů, objekt zachovat. Bohužel tyto aktivity byly mimo jakoukoli ekonomickou realitu a chyběly i představy o budoucím smysluplném využití budovy.

Jako rodilí Jablonečané jsme měli zájem dohodnout se na kompromisu, který by zachoval alespoň částečně budovu a současně umožnil další rozvoj naší firmy. Bohužel požadavky ze strany města byly nereálné a postupně až šikanózní. Historickou hodnotu objektu, o kterou se město opírá, nijak nepotvrdilo ani Ministerstvo kultury, které v roce 2013 řešilo podnět o zařazení objektu mezi kulturní památky. I na základě této skutečnosti jsme zažádali o povolení k odstranění stavby, které jsme v březnu letošního roku získali, a proti kterému se v zákonné lhůtě 15 dnů nikdo neodvolal (odvolání pana primátora přišlo až po zákonné lhůtě pro odvolání, na což jsme stavební úřad také patřičně upozornili).

V mezičase jsme stále vedli jednání o možnostech zachování Schlaraffie a na základě gentlemanské dohody jsme pozastavili i činnosti vedoucí k odstranění stavby. Bohužel v průběhu jednání představitelé města tuto gentlemanskou dohodu nedodrželi a opět se pokusili otevřít řízení na MK ČR, přestože jim k tomu chyběly zákonné důvody neb ve věci již bylo jednou rozhodnuto (tzv. res judicata). Zjevná snaha primátora znovu na delší dobu znemožnit rozvoj naší firmy v této lokalitě za využití politického tlaku na MK ČR nás vedla k urychlení procesu odstranění stavby.

Osobně mě nedohoda s městem a vyústění celé situace nijak netěší, ale nezbylo než volit „to nejméně špatné“ řešení. Z naší strany jsme vůli ke kompromisní dohodě vyjádřili opakovaně a nebýt nesmyslně silového přístupu představitelů města bylo stále o čem jednat.

 

S úctou Ing. Radek Malina